PHÁT TRIỂN WEB

Môn phát triển Web!

Cho các bạn những kiến thức cơ bản về HTML, CSS và Javascript!

Advertisements

2 Responses

 1. Đây là tài liệu môn Thiết kế web 1

  _ Giáo trình tại tiệm Photo Dũng !

  _ Slides bài giảng : http://www.mediafire.com/?29zi0m75pc7dd9c

  _ Bài tập : http://www.mediafire.com/?zb0bkvlwg6exfrn

 2. Đây là tài liệu môn Thiết kế web 2

  _ Giáo trình : http://www.mediafire.com/?lrpgohzf7ouvt1c

  _ Slides bài giảng : http://www.mediafire.com/?9wklbtbkt95vubu

  _ Bài tập : http://www.mediafire.com/?yc860vqq62mjsp8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: