PHÁT TRIỂN WEB NÂNG CAO

ASP.NET

autosurf

Advertisements

8 Responses

 1. Đây là link down tài liệu đã được rút gọn từ quyển Professional ASP.NET 2.0 (WROX) cho phù hợp với giáo trình : http://www.mediafire.com/download.php?socmjutfouq

 2. Link down bài tập trên lớp :
  http://www.mediafire.com/?qnmc0lnbmjd

 3. Link down bài tập tổng hợp mẫu
  http://www.mediafire.com/?xjnjtywmoqw

  Các bạn down về nghiên cứu nha !!

 4. Bảng điểm giữa kỳ lớp :
  _ TCTH36A + NTTH36
  http://www.mediafire.com/?gmn41ytm3wd
  _ Các lớp THTH34
  http://www.mediafire.com/?12ytz00z4zw
  Các bạn down về xem có đúng hay không? Có gì send comment cho thầy gấp !
  2 ngày sau (kể từ ngày thầy post sẽ nhập điểm) các bạn sẽ không thay đổi được!!
  Thân !!

 5. Danh sách nhóm của các lớp TCTH36A+BQN :
  http://ugotfile.com/file/1493785/DanhSachDeTai_TCTH36AQN.pdf
  http://ugotfile.com/file/1493786/DanhSachDeTai_TCTH36BQN.pdf
  Các bạn down về xem nhá!!

 6. Đây là điểm của các bạn lớp CDTH2A !
  Down về nha : http://www.mediafire.com/?wg1zt546b006zdz

 7. Đây là bảng điểm của lớp CDTH11 !
  Các bạn down về xem nha!
  http://www.mediafire.com/?79xnje29pxh8l1a
  Thân!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: